Naoberkring


Beste muziekliefhebber,


Het Achterhoeks Bachkoor mag gehoord en gezien worden, vinden wij.

Wij hopen dat u dat ook vindt.

Wij vinden dat het contact met u, de achterban, versterkt kan worden.

Daarom gaan we een ‘Naoberkring’ vormen: een kring van mensen met

belangstelling voor klassieke muziek zoals wij die brengen.

Deelnemers aan de Naoberkring krijgen, via de mail, een Nieuwsbrief.

Deze verschijnt een aantal keren per jaar met informatie rondom

ons koor, komende concerten, over de dirigent, en andere wetenswaardigheden.


De Naoberkring is gratis. Naast het ontvangen van de Nieuwsbrief

worden de Naobers een keer per (twee) jaar uitgenodigd, bijvoorbeeld

voor een gratis muzikale verrassingsavond in onze repetitieruimte:

de kapel van De Molenberg in Groenlo. Een idee is om aan

het eind van die avond gezamenlijk met de bezoekers een lied in

te studeren.


Hebt u interesse? Geef uw naam en mailadres op aan Jaap van Sluis,

Naoberkring.bachkoor@gmail.com, of aan een koorlid.


Wij begroeten u graag als nieuwe Naober!

Met muzikale groet,


Namens het bestuur,

Jaap van Sluis