Arcangelo Corelli 1653-1730


Geboren in 1653 in een plaatsje in Italië, verhuist hij in de zeventiger jaren naar Rome. Daar vindt hij emplooi aan het hof van de afgetreden Zweedse Koningin Cristina.

Hij was beroemd als componist, leraar en vioolspeler. Met drie eretitels wordt hij  historisch herdacht: vader van het concerto grosso, grondlegger van de moderne viooltechniek,'s werelds eerste grote violist. Op zijn vele tournees door Europa wist hij het nieuwe instrument, dat de viool toen was, door zijn virtuoze manier van spelen populair te maken. Virtuoos spelen moet niet in het hedendaagse begrip van virtuoos begrepen worden.

In zijn tijd ging het er om,om een mooie zingende toon te produceren. Die van hem was ongeëvenaard als we de bronnen van die tijd mogen geloven.


Maar net zo beroemd als vioolspeler ,was hij dat over heel Europa ook als componist. Hij heeft echter niet veel composities op zijn naam staan.

Hij is niet de uitvinder van het concerto grosso principe. Wel is hij de eerste geweest die op die manier vernieuwende en hoogstaande werken gecomponeerd heeft. Vele na hem hebben zich door deze werken laten inspireren. Waaronder Bach.

De beroemdste pupil aan wie hij als leraar les gegeven heeft is Antonio Vivaldi.