Donaties

Zoals u ongetwijfeld in media regelmatig hebt gelezen, heeft de culturele sector het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen: inkomsten via subsidies, sponsorgelden of giften lopen drastisch terug. Zo heeft ook ons koor en orkest steeds meer moeite het hoofd boven water te houden.


Toch willen we graag onze klassieke concerten ook in onze regio in de toekomst blijven uitvoeren.

We zijn dan ook heel blij met u als concertbezoeker, want de inkomstenbron van kaartverkoop is van groot belang.

Desondanks zijn de inkomsten hieruit onvoldoende om een concert met vele solisten en musici te financieren.


Daarom zouden we het bijzonder op prijs stellen als u ons eenmalig dan wel regelmatig zou willen ondersteunen.


U kunt daartoe rechtstreeks via de bank een gift overmaken.

Het zou geweldig zijn als we op uw steun zouden kunnen rekenen.


Bankrekening nummer:

NL06RABO033.61.15.326 van de Rabobank t.n.v. "Het Achterhoeks Bachkoor".