Het orkest

Het afscheid van ons orkest.


Tijdens een informele bijeenkomst, voorafgaande aan de eerste repetitie, heeft het koor afscheid genomen van de vijf overgebleven musici. In de tweede helft van het afgelopen seizoen is besloten het orkest op te heffen. Het koor gaat nu zelfstandig verder als

Achterhoeks Bachkoor.

Onze voorzitter, Marjanne Reinders, sprak de scheidende leden toe. Ze sprak haar waardering uit voor het werk dat de musici in al die jaren hebben verricht. “We kijken terug op vele inspirerende jaren, waarin we als koor en orkest samen prachtige muziek ten gehore brachten”. Marjanne gaf aan begrip te hebben voor het besluit om te stoppen; de bezetting van de verschillende instrumenten was, na het wegvallen van de altviolist, wel erg klein geworden. Zij dankte de leden voor de muzikale ondersteuning bij alle prachtige concerten - “en ook de gezamenlijke repetities ervoeren we altijd weer als een feestje”.

Drie musici, Gerda ter Horst, Erika de Haas en Mechteld Epema, hebben vanaf het begin aan het orkest deelgenomen. Het eerste gezamenljke concert, onder leiding van Benito Hulshof, was in 1997.

Marjanne noemde als hoogtepunten uit de afgelopen jaren de “Messiah” van Händel, die maar liefst drie keer is uitgevoerd, en de “Hohe Messe” van Bach.


Als dank kregen de scheidende musici ieder een fotoboekje dat een inkijkje geeft in het rijke concertverleden.

Een geschenk dat door de scheidende musici zeer op prijs werd gesteld.

Voor de laatste keer het oude logo.

Voor meer foto’s van het afscheid klikt u op de pijl Foto's van het afscheidhieronder.