A. Vivaldi

BIOGRAFIE


Antonio Vivaldi was een Italiaanse componist die leefde van 1678 tot 1741.

Hij woonde in Venetië en was als priester/muziekleraar verbonden aan het meisjesweeshuis het Ospadale di Pieta aldaar gedurende het grootste deel van zijn leven.


Er is bijzonder weinig bekend van zijn privé-leven. Hij stond bekend als de rode priester, dit vanwege zijn haarkleur. Aan zijn verplichtingen als priester heeft hij zich altijd ontrokken, aangezien hij last had van een astmatische aandoening.

Deze laatste ziekte verhinderde hem echter niet om actief te componeren, een virtuoos op viool te zijn en door Europa te reizen om zijn werken op te voeren.

Dit laatste deed hij in gezelschap van Anna, een van de wezen uit het weeshuis. Er is driftig gespeculeerd over het feit of zij een verhouding hadden. In een van de weinige brieven die van Vivaldi bewaard gebleven zijn verdedigt hij zich tegen aantijgingen hieromtrent, nadat hem de opvoering van een opera geweigerd werd gezien zijn slechte reputatie.


Vivaldi stierf in 1741 in Wenen op een van zijn reizen. Tijdens de begrafenismis zong in het kerkkoor de toekomstige componist Joseph Haydn. Deze laatste zou een belangrijke vertegenwoordiger worden van de nieuwe muziekstijl het classicisme. Deze stijl werd populair  in Europa en deed de beroemde Vivaldi helemaal vergeten.

A. Vivaldi


ZIJN MUZIEK


Vivaldi behoorde tot de barokcomponisten( zie Bach).

Hij was beroemd als componist van concerto grossi, een muziekvorm voor klein orkest met een of twee solo-instrumenten.

Zijn beroemdste werk heden ten dagen is Quatro Stagioni, een verzameling van vier concertos die muzikaal uitdrukking geeft aan de vier jaargetijden.

Vivaldi was een van de eerste Italiaanse componisten die ervoor kozen om hun muziek buiten Italië te laten uitgeven. Hij koos hiervoor Estienne Roger in Amsterdam, die ook al de muziek van Arcangelo Corelli uitgaf. Dat naast Vivaldi steeds meer componisten ervoor kozen hun muziek in de Nederlanden uit te laten geven heeft er voor een belangrijk deel toe bijgedragen aan de verspreiding van barokmuziek over noord Europa (zie: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden: Louis Peter Grijp).

Naast het componeren voerde Vivaldi zijn eigen muziek ook uit, waarbij hij een waar virtuoos bleek te zijn op de viool.

 

Na zijn dood is hij snel in de vergetelheid geraakt, en heeft het twee honderd jaar geduurd alvorens hij door A Shering in Duitsland herontdekt is. Het enige muziekstuk van hem dat in die voorgaande 200 jaar aandacht kreeg was L 'Estro Armonico, en wel in de bewerkingen van Bach van dit stuk. In de componist zelf of andere werken van hem was niemand geïnteresseerd.

Op het moment geldt hij als populairste klassiek muzikant. Zijn muziek wordt gebruikt in de reclame, in films en als muzak.


Voor meer informatie kan men terecht op www.antonio-vivaldi.org/