Thomas Tallis (ca. 1510-1585)


In 1534 verhuisd hij naar Londen, om de hoofdstad in 1538 weer te verlaten voor werk in de abdij van Waltham.In 1540 werden echter van overheidswege, als gevolg van de reformatie, alle kloosters gesloten, waardoor hij brodeloos werd.

Nieuwe uitdagingen dienden zich echter voor de muziekanten aan. Aangezien de helft van de kathedralen die in het Engeland van de middeleeuwen  het bezit waren van Dominicaner abdijen, plotseling werden beheerd door burgerbesturen. Deze wilden door middel van de muziek de status van hun kerk verhogen. Er werd daardoor veel geïnvesteerd  in grote professionele koren. Tallis vindt zodoende emplooi in de kathedraal van Canterbury. In die tijd was Canterbury het toneel van vele felle  religieuze controverses. Dat is misschien de reden dat Tallis er slechts twee jaar blijft.

Er is slechts weinig bekend over het leven van Tallis. Voor het eerst duikt hij op als organist van het klooster in Dover in 1532. Op het moment dat Tallis zijn muzikale carrière begint bevond de cultuur van kerkmuziek zich in Engeland op haar hoogtepunt. Op alle niveaus binnen de kerkelijke organisatie werd het componeren en uitvoeren van muziek gestimuleerd.


In 1542 wordt hij Gentleman of the Chapel Royal. Zijn taak was naast zingen in het koor en orgelspelen, het componeren van nieuwe muziek. Dit was de hoogste tree van de maatschappelijke ladder die hij als muzikant kon bereiken. Hij is er tot aan zijn dood lid van gebleven. Mocht hij al ambities gehad hebben om elders emplooi te zoeken, dan werd dat moeilijk tijdens de regering van Edward vI toen veel kerkkoren opgeheven werden.


In 1552 trouwt hij, en het huwelijk schijnt kinderloos gebleven te zijn.

In 1575 componeert hij samen met Byrd de Cantiones Sacrae. Het was half en half opgedragen aan Queen Elizabeth als eerbetoon aan haar muzikale talenten. Het was in het 17e jaar van haar regering, zodat er 17 composities zijn van elk van beide componisten. Het was mede bedoeld als een manifest voor muzikaal Europa: in Engeland had men dus talent dat zich kon meten met A. di Lassus e.a. op het continent.


Toen hij in 1585 stierf was hij de nestor van de Engelse muziek: een componist met een grote staat van dienst wiens werk door heel Engeland gezongen werd bij erediensten, hij was mentor en zakenpartner van Byrd, en de link met een muzikaal verleden dat in de vergetelheid begon te raken.


Geraadpleegde websites: http://www.classical-composers.org/cgi-bin/ccd.cgi?comp=tallis

    http://www.hoasm.org/IVM/Tallis.html