Heinrich Schütz (1585-1672)


Schütz wordt beschouwd als de grootste Duitse componist van de 17e eeuw, en de eerste die internationaal aanzien genoot.

Hij studeerde eerst rechten, maar gezien zijn muzikale talenten werd hij door  graaf Moritz naar Venetië gestuurd, om daar, bij de toentertijd beroemde Giovanni Gabrielli in de leer te gaan. Hij verbleef daar drie jaar.

Bij zijn terugkeer eiste de keurvorst dat hij aan zijn hof kwam om te componeren. Zijn eerste werk was "Psalmen Davids" naar de tekst uit de Lutherse bijbel.

Bij het uitbreken van de dertigjarige oorlog keerde hij terug naar Italië. Deze keer ging hij in de leer bij Monteverdi, de "vader"van de opera.


Schütz was daardoor niet alleen de persoon die de eerste mis in het Duits componeerde, maar ook de eerste Duitse opera, namelijk Dafne.

De ideeën die hij in Italië opdeed bij vocale werken paste hij toe in zijn Duitse religieuze werken.Zodoende kregen deze een meer dramatische inslag, die vernieuwend was voor de Duitse muziek. Het gebruik van het recitativo nam hij over van de Florentijnse componisten.

Naast zijn baan als Kapelmeester aan het hof van Dresden, vervulde hij deze taak ook aan het Deense hof.

Schütz  heeft vele religieuze werken geschreven. In vele van deze werken heeft hij wegen gezocht en gevonden om de betekenis van de bijbeltekst zo helder mogelijk voor het voetlicht te brengen. Dat was zijn intentie, het gedachtegoed van Luther indachtig.

Hij eindigde daarom in het voorwoord bij de Psalmen Davids met:"Tenslotte, beste lezers, moge mijn werk u bevallen, gebruik het dan om God de almachtige te loven; maar mocht de een of andere melodie u mishagen, gebruik dan de oude, vertrouwde melodieën, of help anderen betere melodieën te componeren en publiceer ze ter meerdere eer en glorie van God."


Meer informatie vindt u op:

http://w3.rz-berlin.mpg.de/cmp/classmus.html