Bruckner (1824-1896)


Hij was de zoon van een orgelleraar, en kreeg de eerste orgel- en vioollessen van zijn vader.


Nadat deze komt te overlijden gaat hij zelf een opleiding volgen tot orgelleraar. Als leraar verdient hij in eerste instantie zijn boterham. Als hij in Linz woont, volgt hij een schriftelijke cursus muziektheorie, die hem met de post toegestuurd wordt.

Vervolgens doet hij examen aan het conservatorium van Wenen.Naast leraar was hij de vaste organist van enkele kerken, en werd ook in het buitenland gevraagd om orgel te spelen.


Hij heeft vele kerkelijke en profane muziek gecomponeerd, maar heeft lang moeten wachten op erkenning. Zijn kerkmuziek viel wel in de smaak, maar zijn symfonieën konden weinig waardering vinden, en werden soms vele jaren na verschijnen pas uitgevoerd. Daarbij heeft zijn vriendschap met Wagner, die welke een grote invloed op hem gehad heeft, ook veel weerstand opgeroepen bij zijn critici.


Zijn symfonieën zijn een weerslag van zijn diepe religieuze (katholieke) opvattingen.Ze werden soms getypeerd als kathedralen, en als lang en vormloos ervaren. Momenten van grote dramatiek en verstilde meditatie konden elkaar afwisselen, waarbij niet een specifieke stijl of ontwikkeling gevolgd werd, maar waarbij zich een breed landschap ontvouwt. Aldus onstaat een op zich staand, coherent stuk muziek.


Zelfs vandaag de dag worden zijn symfonieën beschouwd als moeilijk te verteren, en zijn daarom bewerkt tot luisteraarvriendelijke proporties.


Voor zijn tijd was het in ieder geval een brug te ver, en de meeste waardering is dan ook na zijn dood gekomen.


Als een van zijn verdiensten ziet men echter dat hij als vernieuwer het muzikale pad geëffend heeft voor Mahler en Debussy.


Voor meer informatie zie:

http://www.geocities.com/dkgriegel/versions.html