BUXTEHUDE, DIETRICH (1637-1707)


Zijn eerste functies waren die van organist van de Mariakerk in het Zweedse Helsingborg en na drie jaar in Helsingör, terug in Denemarken dus. Door te huwen met de dochter van de organist van de Marienkirche in het Duitse Lübeck, een belangrijke Hanzestad met een befaamd orgel en een behoorlijke muzikale infrastructuur, wist hij zijn schoonvader aldaar op te volgen. Later heeft hij zelf ook voor een opvolger gezorgd door hem met zijn dochter te laten trouwen.

Bach en Händel bedankten echter voor de eer onder die voorwaarde.


In Lübeck had Buxtehude vier taken: die van organist bij de kerkdiensten, die van kerkelijk administrateur, het voorbereiden en leiden van de wereldlijke concerten en het opleiden van de jonge organisten. Bij de voorbereiding van de wereldlijke concerten kwam heel wat compositorisch werk kijken, vandaar het grote aandeel dat de wereldlijke muziek bekleedt in zijn totaal oeuvre. Helaas is er zeer weinig van zijn vocale muziek bewaard gebleven. Dat wat bewaard is gebleven is te danken aan zijn vriend Gustav Düben.

Buxtehude heeft een grote invloed gehad op tijdgenoten als: G.F. Händel, G. P. Telemann, maar bovenal J. S. Bach. Deze laatste is in 1705 te voet van zijn woonplaats Arnstadt naar Lübeck gereisd, een tocht van meer dan 400 km, om Buxtehude te horen spelen en van hem onderricht te krijgen.


Er is niet veel van de composities van Buxtehude bewaard gebleven, maar de essentie ervan overleeft in de muziek van hen die zich door hem lieten inspireren, en daar valt zeker de orgelmuziek van J.S. Bach onder.Dietrich Buxtehude was de oudste zoon uit het eerste huwelijk van de organist Johannes Buxtehude. Twee jaar na de geboorte van Dietrich verhuisde het gezin naar Helsingör in Denemarken, waar vader Johannes dertig jaar lang de organistenpost bekleedde aan de Sint-Olauskerk. Uiteraard kreeg Dietrich van zijn vader de eerste muzieklessen.