J. S. Bach  (1685 - 1750).


BIOGRAFIE.


Er zijn, ondanks dat er veel over Bach geschreven is, bitter weinig onomstotelijke gegevens bekend omtrent Bachs levensweg en persoonlijkheid, het aantal werken dat hij gecomponeerd heeft en hun ontstaansgeschiedenis, zijn esthetische opvattingen en compositorische bedoelingen. Van de werken die hij vervaardigd heeft zijn er ten minste twee volledige jaargangen cantates plus drie passies verloren gegaan, als we zijn zoon Carl Phillip Emanuel Bach geloven mogen in zijn necrologie van 1754.


Wat wel bekend is, is dat hij op 21 maart 1685 in Eisenbach geboren is, en dat hij op negenjarige leeftijd eerst zijn moeder en vervolgens zijn vader verloren heeft.

Hij is twee maal getrouwd geweest, eerst met Maria Barbara. Samen kregen zij zeven kinderen. Zij stierf op 4 april 1723.

Vervolgens is hij een jaar later getrouwd met Anna Magdalena Wilcke. Met haar kreeg hij tien kinderen Vele van zijn kinderen zijn (zeer) jong gestorven.

Bach zelf stierf op 28 juli 1750 in Leipzig. In deze laatste stad had hij lange tijd de leiding over de muzikale gang van zaken in vier kerken, en in twee ervan leidde hij de uitvoeringen persoonlijk. Hij schreef voor iedere zondag en voor de hoogtijdagen een nieuwe cantate.


Er is slechts een schilderij bekend waarvan zeker is dat het Bach voorstelt. Het portret van Elias Hausmann uit 1748 (zie boven).


ZIJN MUZIEK


Bach is een vertegenwoordiger van de barokmuziek. Een muziekstijl die tussen +/- 1600 en 1750 opgang deed. De muziek uit die periode kenmerkt zich door een grote rijkdom aan versieringen. De grootste uitdrukkingskracht kwam in één stem te liggen, terwijl de onderste stem de drager werd van de harmonie. Alle tussenliggende stemmen waren vaak harmonische opvullingen. Het belangrijkste begeleidingsinstrument uit die periode is het klavecimbel(uit : "Eenvoudige algemene muziekleer" van B Nelleke).

Bach geldt zowel als hoogtepunt als wel ook als einde van deze stijlperiode.

Door velen wordt hij echter niet alleen gezien als belangrijkste vertegenwoordiger van de barok, maar tevens als grootste muzikale genie ooit.


Bach wordt beschouwd als de grootmeester van de contrapunt, maar daarnaast heeft hij ook onvergetelijke melodieën gecreëerd. Maarten 't Hart, uit wiens boek " J S Bach" ik rijkelijk geput heb voor deze korte biografie, noemt hem zelfs de grootste melodievinder in het rijk der tonen.

Dat Bach een geniaal componist was waar muzikaal veel van te genieten valt is voor menigeen een feit. Naast het muzikale aspect hebben echter velen zich ook geworpen op vermeende getallensymboliek binnen het werk en zich overgegeven aan wiskundige verhandelingen nav bepaalde composities. Een voorbeeld van het laatste is het boek van D.R. Hofstadter: "Gödel, Escher, Bach" waarin deze onder andere de wiskundige "Stelling van Gödel" uitlegt mbv de fugatechniek van Bach.

Wie bij de vocale stukken van Bach de tekst bij de muziek leest zal moeten constateren dat er vaak een bijzonder innige verbinding is tussen beiden. Als Bach bijvoorbeeld het woord graf verklankt, dan zet hij dat woord haast altijd op een bijzonder lage basnoot.


Naast dat velen het erover eens zijn dat Bachs muziek tot het beste behoort, bestaat ook overeenstemming over het feit dat de teksten bij zijn werken in het algemeen van erbarmelijke kwaliteit waren.