Profiel Achterhoeks Bachkoor


Het Achterhoeks Bachkoor werd in 1985 opgericht. Het is een gemengd koor dat bestaat uit ca. 35 vergevorderde zangers in de leeftijd van 35 tot 80 jaar. De koorleden komen uit verschillende plaatsen in de Achterhoek. In de afgelopen decennia heeft het koor slechts 4 dirigenten gekend. Specialiteit van het koor is barokmuziek. Naast werken van J.S. Bach (motetten cantates, Hohe Messe 2009 en Weihnachtsoratorium 2010, Johannes Passion 2013, Weihnachtsoratorium 2014) hebben in de loop der jaren werken van vele bekende en onbekende componisten van renaissance tot en met de twintigste eeuw op het programma gestaan. Jaarlijks worden er meerdere concerten gegeven in de (eu)regio. Om toegelaten te worden tot het koor wordt een stemtest afgenomen.


Het Achterhoeks Bachkoor combineert muzikale ambitie met een prettige sfeer.

De koorleden hebben uitgesproken te willen groeien in kwaliteit en zuiverheid. De afgelopen tijd is hier door ons allen hard aan gewerkt. Van de koorleden wordt zelfstandigheid, een zelfkritische houding, inzet en betrokkenheid verwacht. Twee keer per jaar wordt er een ‘Openbare repetitie’ gehouden om belangstellenden kennis te laten maken met het koor. De sfeer wordt mede bepaald door aan het begin van de zomervakantie een gezellige ‘borrel’ na afloop van de repetitie te houden en het nieuwe zangjaar te beginnen met een hapje en een drankje bij een van de leden.


Repetities

Het koor repeteert wekelijks op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kapel van Zorgcentrum De Molenberg, Ziekenhuisstraat in Groenlo. Twee keer per jaar verlenen we op zondagochtend onze medewerking aan een Molenbergviering.


De dirigent van het Achterhoeks Bachkoor

De dirigent is de muzikale leider van het koor, is enthousiast en weet dit enthousiasme over te brengen op het koor. Hij/zij bepaalt, op grond van professionele inzichten en inschatting van de mogelijkheden en wensen van het koor, de keuze van het repertoire. In samenwerking met de muziekcommissie adviseert hij/zij het bestuur. Onze dirigent is in staat om het beste uit ons koor te halen en ons verder te brengen in klank, techniek en muzikaliteit onder het motto: groeien in kwaliteit en zuiverheid. Daarbij heeft de dirigent oog voor zowel onze muzikale ambities als voor de goede sfeer.